21 aprilie 2021

Radio Omega

❤️ care bate cel mai tare în FM-ul gorjean – 91,8 FM

A fraudat bacalaureatul, iar instanța i-a dat câștig de cauză

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, prin intermediul unui comunicat de presă, aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, „în urma unui eveniment de fraudare dovedită a unui candidat la examenul de Bacalaureat, acesta a primit câştig de cauză în instanţă.

Evenimentul ar putea crea un precendent nefast în interpretarea drepturilor şi obligaţiilor candidaţilor din cadrul examenelor şi concursurilor naţionale din învăţământul de stat românesc.

În data de 25.06.2020, candidatul B.M.M. a fost depistat având asupra sa telefonul mobil în sala de examen în timpul desfăşurării celei de-a treia probe – Biologie vegetală şi animală în centrul de examen Liceul Tehnologic ŢICLENI, fapt interzis de articolul nr. 56 din OMECTS  nr. 4799/2020. Comisia de examen nr. 336  a întocmit  procesul verbal cu numărul 726/25.06.2020, în care s-a descris detaliat evenimentul petrecut în sala de examen.

În data de 29.06.2020, B.M.M. a contestat respectivul  proces-verbal la Tribunalul Gorj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, solicitând anularea acestuia precizând că …am pătruns fără intenţie în sala de examen cu telefonul mobil, dar CU intenţia de a frauda examenul, având în vedere că pentru mine este vital să promovez examenul de bacalaureat deoarece este a patra sesiune la care particip.

În prezenta speţă, Centrul de Examen Liceul Tehnologic Ţicleni şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj au calitatea de pârâţi.

În urma contestaţiei, Tribunalul Gorj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a comunicat hotărârea civilă nr. 339/2020 în data de 17 Iulie 2020 prin care ADMITE cererea de suspendare a procesului verbal, cerere neformulată scriptic de reclamant, acesta solicitând doar anularea procesului-verbal, instanţa de fond acordând şi ceea ce nu s-a solicitat, suspendând astfel orice sancţiune a candidatului pentru fraudă conform actelor normative în vigoare în domeniul învăţământului.“

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj anunță că va depune recurs împotriva sentinţei, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă.