7 martie 2021

Radio Omega

❤️ care bate cel mai tare în FM-ul gorjean – 91,8 FM

Angajatorii pot suplimenta plata indemnizației pentru șomaj tehnic

Având în vedere criza generată de pandemia COVID-19, mai mulți angajatori au fost puși în situația de a trimite salariații acasă, aflându-se în imposibilitatea de a le putea plăti salariile. În acest sens, Guvernul vine în sprijinul acestora, plătind șomajul tehnic. Astfel, salariații vor beneficia de o indemnizație egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/ 2020 ( Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020). 

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevazută poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art.53 aln.1) din Legea nr.53/ 2003 cu modificările și completările ulterioare.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun prin poșta electronică, la AJOFM GORJ, pe adresa de mail [email protected], o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria raspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protectiei sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Angajatorii își asumă raspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele menționate, plata indemnizației făcându-se din Bugetul asigurarilor pentru șomaj în termen de cel mult 15 zile  de la depunerea documentelor  către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. 

Plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la Bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Documentele se depun începând cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 și începând cu 01 Mai 2020 pentru luna Aprilie 2020.

Modele cerere și Declarație pe proprie răspundere angajator: