3 decembrie 2020

Radio Omega

❤️ care bate cel mai tare în FM-ul gorjean – 91,8 FM

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DELICVENȚEI JUVENILE

Polițiști și elevi s-au deplasat azi pe străzile din municipiu pentru a distribui pliante anti delicvență juvenilă. Se atrage în mod deosebit atenția asupra efectelor nocive pe care le are anturajul asupra unor tineri.

Având în vedere și mult mediatizatele cazuri de bullying care au avut loc pe raza municipiului Târgu Jiu recent, a fost inițiat un plan de măsuri  în sistem integrat,  împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți parteneriatul dintre  școală, părinți și poliție. În acest sens, la nivelul fiecărei unități de învățământ, a fost amplasată o cutie a elevului în care să fie colectate cazurile de bullying semnalate de elevi. Astfel, mesajele din cutia elevului vor ajunge în atenția polițiștilor, a cadrelor didactice și a părinților, pentru o îmbunătățire a activității de prevenire și combatere a faptelor care ar putea să aducă atingere procesului de dezvoltare a fiecărui elev.

Delincvența juvenilă este reprezentată de ansamblul abaterilor și încălcărilor de norme sociale sancționate juridic, săvârșite de minorii de până la 18 ani.

Violenţa psihologică – bullying  – este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Din ce în ce mai mulți copii și adulți se luptă cu fenomenul bullying aproape în fiecare zi acasă, în curtea școlii, în clase, pe internet, în comunitatea locală și chiar mai departe.

Fenomenul bullying pare să fie încă o problemă insuficient conștientizată în societatea românească și poate un subiect incomod.

Grupul ţintă  vizat de oamenii legii include copiii (cu vârsta între 5 – 18 ani) și adulții de pe raza judeţului Gorj.